Zamówienia publiczne

18.04.2024 
Naprawa i konserwacja elewacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8, od strony zachodniej i północnej, konserwacja i remont ogrodzenia szkolnego – część południowa"
00_Zapytanie ofertowe.pdf
01_Formularz ofertowy.pdf
02_Przedmiar robót.pdf
03_Projekt umowy.pdf
04_Klauzula informacyjna.pdf
 Załącznik Kalkulacja cenowa.xlsx 


10.05.2023
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczy Nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8.
00_Zapytanie ofertowe.pdf
01_Formularz ofertowy.pdf
02_załącznik nr 2 ławka.pdf
03_projekt nasadzeń.pdf
03_projekt_mapa.pdf
04_wzór umowy.pdf
FORMULARZ OFERTOWY.docx
SOSW - projekt zieleni 2023I27 (1).pdf


28.04.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx.jpeg


25.04.2023
Wykonanie robót budowlano-remontowych w pomieszczeniach magazynowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8
00_Zapytanie ofertowe z dnia 25-04-2023r_.pdf
01_Formularz ofertowy z 25_04_2023.pdf
02_Wzór umowy.pdf
03_Załącznik_3_Zakres robór 25_04_2023.pdf
04_zał. nr 4 Zakres instalacji elektrycznej 25_04_2023.pdf
05_Wykaz elementów rozliczeniowych 25_04_2023.pdf


12.04.2023
Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty


03.04.2023
Wykonanie robót budowlano-remontowych w pomieszczeniach magazynowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8
00_Zapytanie ofertowe z 03.04.2023.pdf
01_Formularz ofertowy.docx
01_załącznik_1_Formularz ofertowy.pdf
02_Załącznik_2_ Wzór umowy.pdf
03_Załącznik_3_Zakires robór 03_04_2023.pdf
04_Załacznik _4_Roboty elektryczne.pdf
05 zał_Wykaz elementów rozliczeniowych.xlsx
06 Specyfikacja techniczna Remont pomieszczeń gospodarczych na parterze SOSW Nr 6.docx


27.03.2023
Unieważnienie postępowania
Unieważnienie postępowania


17.03.2023
Wykonanie robót budowlano - remontowych w pomieszczeniach gospodarczych na parterze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8
00_Zapytanie ofertowe.pdf
01_Formularz ofertowy.docx
02_Wzór umowy do publikacji - roboty budowlane remont SOSW6.docx
03_zał. nr 3 Zakres opracowania.pdf
04_zał. nr 4 Zakres instalacji elektrycznej.pdf
05 zał_Wykaz elementów rozliczeniowych.xlsx
06 Specyfikacja techniczna Remont pomieszczeń gospodarczych na parterze SOSW Nr 6.docx


15.11.2022
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert


08.11.2022
Utworzenie systemu informacji wizualnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 w Krakowie ul. Niecała 8
1 Zapytanie ofertowe.pdf
2 Zał nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
3 Zał. nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
4 Zał. nr 3 Projekt Umowy.pdf


19.10.2022
 Informacja z otwarcia ofert "Dostawa i montaż sprzętu do SOSW Nr 6 w ramach programu "AKTYWNA  TABLICA"
Informacja z otwarcia ofert.pdf


19.10.2022
Informacja z otwarcia ofert "Dostawa i montaż wyposażenia sportowo-rekreacyjnego SOSW Nr 6 przy ul. Niecałej 8 w Krakowie
Informacja z otwarcia ofert.jpeg


13.10.2022
Dostawa i montaż wyposażenia terenu sportowo-rekreacyjnego - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8
1. Zapytanie ofertowe.pdf
2. Zał nr 1 Formularz oferty.pdf
3. Zał nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.pdf
4. Zał do OPZ Rysunek.pdf
5. Zał 3 Projekt umowy.pdf


11.10.2022
Zapytanie ofertowe na postępowanie  pn.:  "Dostawa i montaż sprzętu do SOSW Nr 6 w ramach programu "AKTYWNA  TABLICA"
1. Zapytanie ofertowe.pdf
2. Formularz ofertowy do zapytania ofertowego.pdf


10.10.2022
Dostawa i montaż wyposażenia terenu sportowo-rekreacyjnego - unieważnienie postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf


04.10.2022
Dostawa i montaż wyposażenia terenu sportowo-rekreacyjnego - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 6 w Krakowie
Spis treści.pdf
1 Zapytanie ofertowe.pdf
2 zal.1 Formularz ofertowy wraz z Wykazem elementów rozliczeniowych.pdf
3 zal.2 Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
4 zal.2a Projekt techniczny zieleni.pdf
5 Rysunek do projektu.pdf
6 Zal. 3 Projekt umowy.pdf


16.09.2022 
Informacja z otwarcia ofert - budowa ogrodzenia
Informacja z otwarcia ofert - remont ogrodzenia


09.09.2022
Budowa ogrodzenia wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8 w Krakowie
1_Zapytanie ofertowe.pdf
2_Zał. 1 Formularz ofertowy.pdf
3_Zał. 1.1 Wykaz elementów rozliczeniowych.pdf
4_Zał. 2 OPZ.pdf
5_Zał. 3 PPU.pdf
Wykaz Elementów Rozliczeniowych.xlsx
Zal nr 1 Formularz ofertowy jwa.docx


09.09.2022
Remont ogrodzenia wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8 w Krakowie
1_Zapytanie ofertowe.pdf
2_Zał. 1 Formularz ofertowy.pdf
3_Zał. 1.1 Wykaz elementów rozliczeniowych.pdf
4_Zał.2 OPZ.pdf
5_Zał.3 PPU.pdf
Wykaz Elementów Rozliczeniowych - zała nr 1 do Formularza oferty.xlsx
Zal nr 1 Formularz ofertowy jwa.docx


06.09.2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie

05.09.2022
Informacja o unieważnieniu postępowania

02.09.2022
Informacja z otwarcia ofert

01.09.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf

25.08.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.pdf

17.08.2022

Budowa i remont ogrodzenia wokół terenu sportowo-rekreacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8 w Krakowie.  Oznaczenie sprawy: 1/VIII/2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Instrukcja Interaktywna Oferty, wnioski i prace konkursowe v. 5.2.pdf
SWZ
zal-nr-1-do-Formularza oferty - Wykaz Elementów Rozliczeniowych
zal-nr-2-Opis przedmiotu zamówienia
zal-nr-3a -PPU budowa.pdf
zal-nr-3b -PPU remont
zal-nr-4-Oświadczenie-o-wykluczeniu.docx
zal-nr-5 Oświadczenie-dot.-spełniania-warunków-udziału
zal-nr-6- Oświadczenie dot. grupy kapitalowej.doc
zal-nr-7-Wykaz robót budowlanych.docx
zal-nr-8-wykaz-osob.docx
zal-nr-9- Oświadczenie o aktualności informacji.doc
zal-nr-10-Oświadczenie-podmiotu udostępniającego zasoby.docx
zal-nr-11- Oświadczenie konsorcjum
zal-nr-12-do-SWZ-oswiadczenie-ws.-kryterium-oceny-ofert.docx

18.08.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania

11.08.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia 1/VII/2021

28.07.2021
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 1/VII/2021
Informacja z otwarcia ofert

19.07.2021

Dostawa mebli w ramach modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8, Numer sprawy 1/VII/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Zal-nr-1-formularz-oferty meble II.docx
zal-nr-2a-Zestawienie zamawianych mebli.xls
zal-nr-2b-szczegółowy OPZ.pdf
zal-nr-3-Projektowane Postanowienia Umowy.pdf
zal-nr-4-Oświadczenie-o-wykluczeniu.docx
zal-nr-5 Oświadczenie-dot.-spełniania-warunków-udziału.doc
zal-nr-6- oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc
zal-nr-7-Wykaz-dostaw.docx
zal-nr-8- oświadczenie o aktualności informacji.doc
zal-nr-9-Oświadczenie-podmiotu udostępniającego zasoby.docx
zal-nr-10- oświadczenie konsorcjum.doc

18.05.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania

30.04.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

08.04.2021
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 1/III/2021

29.03.2021
Odpowiedzi na pytania do SWZ - dotyczy zamówienia Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 przy ul. Niecałej 8 w Krakowie

23.03.2021

Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 przy ul. Niecałej 8 w Krakowie" Oznaczenie sprawy: 1/III/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
zał do Formularza oferty - TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH.xls
zał nr 1 do SWZ - formularz oferty.docx
zał nr 2a do SWZ - oswiadczenie przesłanki wykluczenia.docx
zał nr 2b do SWZ - oswiadczenie spelnianie warunkow udzialu.docx
zał nr 3 do SWZ - PPU.pdf
Zał nr 4a do SWZ - OPZ.pdf
Zał nr 4b do SWZ.7z
Zał nr 4c do SWZ.7z
Zał nr 4d do SWZ.7z
Zał.-nr-10-Wykaz-osób.docx
Zał.-nr-5-Oświadczenie-o-zakresie-wykonania-zamówienia-przez-poszczególnych-wykonawców.docx
Zał.-nr-6-Zobowiązanie-podmiotu-udostępniającego-zasoby.docx
Zał.-nr-7-Oświadczenie-podmiotu-udostępniającego-zasoby-własne-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spełnianiu-warunków-udziału-w-postępowaniu.docx
Zał.-nr-8-Oświadczenie-o-aktualności-informacji-zawartych-w-oświadczeniu-o-niepodleganiu-wykluczeniu.docx
Zał.-nr-9-Wykaz-robót-budowlanych.docx 

26.02.2021
Plan Zamówień Publicznych na rok 2021- wersja 1
Plan Zamówień Publicznych na rok 2021- wersja 2
Plan Zamówień Publicznych na rok 2021- wersja 3 

25.04.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Modernizacja budynku SOSW nr 6 - Wykonanie I etapu przebudowy II p (internatu) wraz z wykonaniem zaleceń Komendanta PSP dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6, położonego przy ul. Niecałej 8, 30-435 Kraków”.

Numer referencyjny sprawy: 1/IV/2019 

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1a - Decyzja pierwotna PnB prawomocna
Załącznik nr 1b - Decyzja zamienna PnB prawomocna
Załącznik nr 1c - Internat 2017 - Decyzja PnB prawomocna
Załącznik nr 1d - Projekt Budowlany zamienny
Załącznik nr 1e - Projekt Budowlany i Decyzja
Załącznik nr 1f - Projekt Budowlany
Załącznik nr 1g - Ekspertyza PPOŻ
Załącznik nr 1h - Projekty - zakres robót
Załącznik nr 1i - Projekt - zakres robót nadzór autorski
Załącznik nr 1j - STWiORB
Załącznik nr 1k - Przedmiary
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału
Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Załącznik nr 6 - Wykaz robót
Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej
Informacja z otwarcia ofert - 15.05.2019
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.06.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


19.11.2018
Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 euro
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa mebli dla Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie"

Numer referencyjny sprawy: 2/X/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


19.10.2018
Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 euro
Dostawa mebli dla Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie

Oznaczenie sprawy: 2/X/2018. 

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
  1. Formularz oferty – załącznik nr 1
  2. Zestawienie zamawianych mebli – załącznik nr 1a
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1b
  4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu
    wykluczeniu – załącznik nr 2a i załącznik nr 2b
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Wzór wykazu dostaw - załącznik nr 4
  7. Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 5

Termin składania ofert 30.10.2018r. godz. 13:00

Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert - 30.10.2018
07.09.2018r.

Oznaczenie sprawy: 1/IX/2018 

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa i montaż 11 agregatów chłodniczych w pomieszczeniach poddasza Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8
Termin złożenia ofert:   17.09.2018 r. do godz. 14:00 


  

12.03.2018r.
Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 euro 


Adaptacja poddasza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8 na cele dydaktyczne (użytkowe) wraz z niezbędnymi instalacjami 

Oznaczenie sprawy: 1/III/2018.

Termin złożenia ofert:  do dnia 4 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  27.11.2017r.
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro


Numer sprawySOSW6/I/5/2017, SOSW6/RB/1/2017

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie prac budowlano-remontowych w budynku oraz wokół budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 mieszczącego się w Krakowie,  przy ul. Niecałej 8.

Termin złożenia ofert:  do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 12:00.

06.11.2017r.
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro

Numer sprawySOSW6/I/4/2017

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż trzech markiz w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 nr 6 mieszczącego się w Krakowie przy ul. Niecałej 8.

Termin złożenia ofert:  do dnia 10 listopada 2017 r. godz. 12:00.


03.11.2017r.
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro


Numer sprawy: SOSW6/I/3/2017

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie monitoringu w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 
w Krakowie mieszczącego się w Krakowie przy ul. Niecałej 8.

Termin złożenia ofert:  do dnia 9 listopada 2017 r. godz. 12:00.

Opis przedmiotu zamówienia:


30.09.2017r.
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro


Numer sprawy: SOSW6/I/2/2017

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa internatu znajdującego się na  II kondygnacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6 ul. Niecała 8 w Krakowie wraz z niezbędnymi instalacjami oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z przepisami Prawo Budowlane.

Termin złożenia ofert:  do dnia 05.10.2017r.  do godz. 15:00

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami zainteresowanymi przedmiotem zamówienia jest:
dyr. Renata Dubiel,
tel. 12 268-11-67,
e-mail:
sosw6@niecala.pl
sosw6ddn@wp.pl
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000euro

Sprawa numer: SOSW6/VIII/2/2017

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlano-remontowych na klatce schodowej budynku SOSW nr 6 przy ul. Niecałej 8.

Szczegóły zamówienia w załącznikach:

Oświadczenie Wykonawcy

Formularz Oferty

Wykaz wykonanych robót

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ do upływu terminu składania ofert nie została założona żadna oferta.