Oddział Przedszkolny

W placówce funkcjonuje oddział przedszkolny, tzw. „zerówka”. Przyjmujemy do niej dzieci słabosłyszące, niesłyszące bądź afatyczne.

Pracujemy w kilkuosobowej grupie

Praca w małej grupie daje możliwość szczegółowego rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, pozwala również na takie zorganizowanie działań edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych, aby skutecznie rozwijać potencjał rozwojowy każdego dziecka.

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego

W oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego przygotowujemy Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. Określają one poziom i sposób dostosowań treści programowych oraz wskazują realne cele pracy dla poszczególnych dzieci.

Rozwijamy kompetencje językowe i komunikacyjne

Wszystkie podejmowane przez nas działania służą rozwijaniu u dzieci kompetencji językowych i komunikacyjnych. Maluchy odkrywają otaczający je świat poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, wycieczki, eksperymenty, zabawy wykorzystujące multimedia (m.in. dywan i tablica interaktywna, okulary VR). Wnikliwa analiza wszystkich aspektów funkcjonowania naszych podopiecznych, bliska współpraca z rodzicami, wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego oraz nieszablonowe metody pracy pozwalają uzyskiwać sukcesy na miarę każdego dziecka.

Jak zgłosić dziecko do oddziału przedszkolnego?

 1. Kontakt z placówką

  Nawiązanie kontaktu mailowego bądź telefonicznego z naszą placówką

  sosw6@mjo.krakow.pl 12 268 11 67
 2. Spotkanie rekrutacyjne

  Spotkanie z Zespołem Rekrutacyjnym (pedagog, logopeda, psycholog) w szkole, ewentualnie wizyta w grupie przedszkolnej

  informacje dodatkowe
 3. Informacja o decyzji

  Poinformowanie rodziców o decyzji Zespołu Rekrutacyjnego. W przypadku decyzji pozytywnej - zaproszenie dziecka i rodziców na spotkanie adaptacyjne

  wymagane dokumenty