O nas

Kim jesteśmy?

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Krakowie to placówka publiczna, utrzymywana w całości ze środków samorządowych.

Obejmuje opieką dzieci z wadą słuchu lub afazją z terenu Krakowa, poszczególnych gmin Małopolski, a w wyjątkowych sytuacjach – dzieci pochodzących z ościennych województw.

Składa się ze Szkoły Podstawowej nr 154 (z oddziałem przedszkolnym) i Internatu, w swojej strukturze organizacyjnej posiada również Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Gdzie jesteśmy?

Ośrodek jest położony w Parku Borkowskim (południowa część Krakowa), blisko pętli tramwajowej „Borek Fałęcki”.

Dysponujemy 3-piętrowym budynkiem z tarasem, placem zabaw, nowoczesnym boiskiem szkolnym z kącikiem rekreacyjnym oraz pięknym ogrodem.

Co jest dla nas ważne?

Wysiłki wszystkich pracowników placówki skoncentrowane są na zapewnieniu dzieciom takich warunków, które sprzyjać będą ich rozwojowi emocjonalnemu, intelektualnemu, społecznemu i fizycznemu.

Taki szeroki kontekst spojrzenia na determinanty powodzenia szkolnego uczniów powoduje, że ogromną wagę przywiązujemy do współpracy z rodzicami, tworzenia przyjaznej atmosfery i maksymalnej indywidualizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

dzieci rysujące kredkami na dworze

Jak uczymy?

Główną barierą nabywania wiedzy i umiejętności przez naszych uczniów jest deficyt językowy.

To na poszukiwaniu różnorodnych, ciekawych, nowoczesnych sposobów rozwijania kompetencji językowych i komunikacyjnych uczniów ogniskuje się nasza uwaga.

Na zajęciach stosujemy najnowsze metody pracy dydaktycznej, szeroko korzystamy z multimediów, włączamy dzieci w projekty edukacyjne, współpracując z różnymi instytucjami (muzea, domy kultury, fundacje i inne) staramy się zaszczepić w nich ciekawość świata.

chłopiec patrzący przez mikroskop
dzieci trzymające zabawkę przed robotem