Certyfikaty

Uczniowie naszego Ośrodka są bardzo aktywni. Odpowiednio zachęcani i wspierani potrafią dokonać naprawdę wiele. Efektem ich pracy są zdobywane przez szkołę nagrody, wyróżnienia i certyfikaty.

statuetka małopolska szkoła z pasją

Małopolska Szkoła z Pasją

Organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konkurs „Małopolska Szkoła z Pasją” miał na celu wyróżnienie i uhonorowanie małopolskich szkół prowadzących ciekawe działania pozalekcyjne współtworzone z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym.

Uroczystość podsumowania Konkursu odbyła się 3.12.2012r. w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Jesteśmy dumni z zajęcia III miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych, tym bardziej, że do konkursu przystąpiło ponad sto małopolskich szkół.

Szkoła Promująca Zdrowie

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła rozpoczęła starania o przyjęcie do sieci szkół promujących zdrowie. Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska. Jest to długofalowy program promujący zdrowie i profilaktykę dzieci młodzieży.

W listopadzie 2015 roku, dołączyliśmy do projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Obejmuje on edukację dzieci i młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów poprzez promowanie zdrowego stylu życia. Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

podziękowanie dla specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego
certyfikat-szkoła promująca bezpieczeństwo

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

We wrześniu 2015 r. otrzymaliśmy Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” wydany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

Jest on przyznawany szkołom, które przystąpią do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB), wykonają działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz uzyskają pozytywną notę w wyniku audytu kontrolnego przeprowadzonego przez Zespół Certyfikujący składający się z przedstawicieli Policji.

Realizacja projektu opiera się na współpracy pomiędzy Policją, szkołą oraz innymi instytucjami lub osobami wspierającymi pracę szkoły i zainteresowanymi tematyką bezpieczeństwa uczniów w szkole i w środowisku lokalnym (np. Strażą Miejską, Samorządem lokalnym, taksówkarzami dowożącymi dzieci do szkoły, firmą ochroniarską). Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” ma charakter honorowy, a otrzymanie go zobowiązuje do: dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swojej szkole, a także w jej najbliższym otoczeniu, zapobiegania zjawisku agresji i przemocy w szkole oraz stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu ZPB, na każdym z jego etapów.