WWRD

W naszej placówce organizujemy indywidualne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju głównie dla dzieci z wadami słuchu.

Wczesne rozpoczęcie terapii, obok takich czynników jak, m.in. stopień, rodzaj, moment uszkodzenia słuchu oraz czas zaaparatowania lub zaimplantowania, odgrywa podstawową rolę w procesie wyrównywania opóźnień rozwojowych dziecka niesłyszącego bądź słabosłyszącego.

W pracy terapeutycznej opieramy się głównie na metodzie audytywno-werbalnej. Zatrudniamy doświadczonych terapeutów specjalizujących się w prowadzeniu terapii dzieci wymagających wsparcia w początkowej fazie akwizycji języka.

Dysponujemy nowocześnie wyposażonymi gabinetami, podczas zajęć korzystamy z bogatego zaplecza pomocy dydaktycznych.

Jak zgłosić dziecko?

 1. Kontakt z placówką

  Nawiązanie kontaktu mailowego bądź telefonicznego z naszą placówką

  sosw6@mjo.krakow.pl 12 268 11 67
 2. Informacje

  Uzyskanie informacji o dostępności miejsca dla dziecka w placówce

  informacje dodatkowe
 3. Informacja o decyzji

  Poinformowanie rodziców o decyzji Zespołu Rekrutacyjnego. W przypadku decyzji pozytywnej - zaproszenie dziecka i rodziców na spotkanie adaptacyjne

  wymagane dokumenty