Zajęcia pozalekcyjne

Rozwijanie języka

W centrum naszego zainteresowania jest rozwój językowy uczniów. Różne zajęcia kształtujące i doskonalące kompetencje w zakresie posługiwania się poszczególnymi podsystemami języka oraz ćwiczenia wdrażające do budowania kompetencji komunikacyjnych są dla nas priorytetowe.

Aktywne spędzanie czasu wolnego

Obserwując możliwości, potrzeby i uzdolnienia naszych uczniów, a także podążając za rozwojem technologicznym, zachęcamy dzieci do różnorodnych działań związanych z szeroko pojętą kulturą fizyczną, sztuką i techniką. Staramy się podpowiedzieć naszym uczniom jak ciekawie, w aktywny sposób można spędzić czas i czym warto się zainteresować.

Budowanie zaangażowanej postawy

Wskazujemy naszym uczniom ich mocne strony, wdrażamy do aktywności, samodzielności i kreatywności. Zależy nam na tym, aby zaszczepić w nich potrzebę ustawicznego rozwijania się oraz umiejętność współpracy.

Propozycja zajęć pozalekcyjnych nie stanowi zamkniętej listy. Stale ją aktualizujemy i uzupełniamy dbając o różnorodność naszej oferty.

Zajęcia
terapeutyczne

Zajęcia rozwijające
zainteresowania