Szkoła Podstawowa

Profil szkoły

Szkoła Podstawowa nr 154 jest częścią Ośrodka.

Przyjmujemy do niej uczniów słabosłyszących, niesłyszących lub afatycznych, którym trudności w opanowaniu systemu językowego nie pozwalają na pobieranie nauki w placówkach integracyjnych lub ogólnodostępnych.

zdjęcie przedstawiające chłopca z aparatem słuchowym

Na czym
nam zależy?

Staramy się, aby szkoła była miejscem przyciągającym uczniów ciekawymi inicjatywami, przyjazną atmosferą, dostrzeganiem i rozwijaniem ich indywidualnych zainteresowań talentów.

Zależy nam, by uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły stanowili jeden spójny organizm. Aby lepiej się poznać, czerpać radość i siłę z tego, że łączą nas wspólne cele, organizujemy takie ogólnoszkolne przedsięwzięcia jak pikniki, projekty edukacyjne oraz festyny.

dzieci malujące farbami w ławkach szkolnych

Jak pracujemy?

Rozwijamy ciekawość świata naszych uczniów poprzez zajęcia oparte o zabawę, wycieczki, eksperymenty, proponujemy naukę z wykorzystaniem szeroko pojętych multimediów (tablice interaktywne, okulary VR).

Starszych włączamy w działania realizowane wspólnie z takimi instytucjami jak Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytut Dialogu Międzykulturowego, Teatr im. Słowackiego, Muzeum Narodowe i in. Uczniowie są zachęcani do uczestnictwa w konkursach, które motywują ich do wysiłku, rozwijają kompetencje w zakresie różnych umiejętności i dają możliwość sprawdzenia się i odniesienia sukcesu.

Czym dysponujemy?

Dzieci mają do dyspozycji plac zabaw, taras i ogród szkolny oraz boisko wraz z kącikiem rekreacyjnym.

Sale lekcyjne są wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które pozwalają na zastosowanie aktywnych metod nauczania i sprawiają, że nauka staje się ciekawą, pełną odkrywania, przeżywania i doświadczania przygodą.

W szkole funkcjonują gabinety terapeutyczne, w których terapeuci słuchu i mowy, stosując najnowszą wiedzę z zakresu m.in. neurodydaktyki i neurologopedii, rozwijają kompetencje językowe i komunikacyjne uczniów podczas indywidualnych zajęć rewalidacyjnych.

Jak zgłosić dziecko do szkoły podstawowej?

 1. Kontakt z placówką

  Nawiązanie kontaktu mailowego bądź telefonicznego z naszą placówką

  sosw6@mjo.krakow.pl 12 268 11 67
 2. Spotkanie rekrutacyjne

  Spotkanie z Zespołem Rekrutacyjnym (pedagog, logopeda, psycholog) w szkole, ewentualnie wizyta w klasie, do której zostałby przyjęty rekrutowany uczeń

  informacje dodatkowe
 3. Informacja o decyzji

  Poinformowanie rodziców o decyzji Zespołu Rekrutacyjnego. W przypadku decyzji pozytywnej - zaproszenie dziecka i rodziców na spotkanie adaptacyjne

  wymagane dokumenty

Uwaga!

Placówka organizuje kształcenie jedynie dla dzieci z wadą słuchu i afazją.