Przyjaciele

Chcąc zapewnić naszym uczniom i wychowankom jak najlepsze warunki do nauki, pracy i wypoczynku, podejmujemy współpracę z wieloma instytucjami i ludźmi dobrej woli, na których pomoc i wsparcie zawsze możemy liczyć. Są to: