W ostatnich dwóch miesiącach uczniowie i uczennice klas: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a i 6b korzystali ze sprzętu fotograficznego zakupionego w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”. Nabywali wprawy w posługiwaniu się nim dokumentując m.in. różne aktywności podejmowane na zajęciach z informatyki oraz proces powstawania ozdób z surowców naturalnych  (technika).