Konkurs na najładniejszy dzienniczek wydarzeń

W ostatnim tygodniu roku szkolnego został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy dzienniczek wydarzeń uczniów klas 0-3. Dzienniczek każdego dziecka był wyjątkowy, jednak nagrodzone zostały tylko trzy. Ocenie podlegała samodzielność, systematyczność oraz atrakcyjność i estetyka. Nagrodzone dzienniczki zachwyciły głosujących pięknymi rysunkami, kolorystyką oraz kreatywnością.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Wojciech z kl. I

II miejsce Michał z kl. I

III miejsce Adam z kl. I


A. Gaudyn